Het WandelSportCentrumDrenthe is met ingang van 01 januari 2015 onderdeel van de Koninklijke Wandel Bond Nederland - KWBN. 
Voorheen waren dit twee bonden: De Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO-NL) en de Nederlandse Wandelsport bond (NWB).
Na het samengaan is er een periode gekomen waar alles op bestuurlijk en organisatorisch niveau opnieuw bepaald moest worden.
Dit is een grote indrukwekkende "operatie" geweest.
In het noorden is dat één organisatie geworden met Groningen, Friesland en Drenthe (KWBN-regio Noord).
Wij als bestuur van WSC-Drenthe vinden nu dat we ons met de donateurs ook moeten houden aan de nieuwe richtlijnen van de KWBN.

Dat betekent dat we de contributie het komende jaar 2017 gaan verhogen. Zodat we als donateur ook officieel lid van de KWBN zijn.

Er zijn twee mogelijkheden om lid te zijn:
Basislidmaatschap (wandelvoordeelpas) - kosten: € 10,00 p.p.
Standaardlidmaatschap (wandelvoordeelpas, magazine en jaargids) - kosten: € 15,00 p.p.
Als u een keuze heeft gemaakt kunt u het bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL51RABO0173695485 t.n.v. Stichting WSC Drenthe. Dit onder vermelding van Basislidmaatschap of Standaardlidmaatschap.

[[showsection?section=281]]

chCounter: MySQL error!
Error number: 0

Script stopped.